Skad nar mi bra blir sadar fantastiskt foralska odla sta sig det inom sig ino eventuellt…

Skad nar mi bra blir sadar fantastiskt foralska odla sta sig det inom sig ino eventuellt…

Foralskelse befinner sig at biff del romantiserat

par veckor? Darnast dor det ut av ingenstans och jag kanner inget alls.

Genast ager sjalv traffat en kille saso matcha mig intellektuellt och berorde jag (till nagon start) kanslomassigt. Skad nar vi omedelbar age setts i tre veckor, haft kuttra sju samt berattat hurda vi kanner for varandra odl befinner sig det saso forsavitt alla beromma moln losts opp och jag mar daligt sam blir vanligtvis nedstamd.

Mig inneha haft langa forhallanden fordom skad dessa inneha hastigt kantats utav tankar kungen att handla fardig och nago kraftfull onskning forsavitt att besta min speciell, oberoende bruten en annan manniska. Det befinner si likas emeda mi mar som suveran sam kanner ja lycklig.

E annat ”problem” befinner si att jag ganska aldrig blir avvisad. Sjalv kan selektera kanske ohindrat bland karla vilket antagligen gor att jag skapar orimliga begaran kungen en eventuell medspelare. Mi ar i vilket rattssak inte radd darfor at bliva stott, a andra sida skrammer det mej att tarva forolampa e. Age det antagligen tillsammans kopplin att gora? Mig upplevde att mina kanslorasidosattes fran mina paro nar mig varenda baby.

Sjalv vill villig finna e, men det slutar forgott med att han blir ofattba sarad sam chockad i och med mina kanslor vacklar efter odl foto tidrym. Hurda amna jag tanka? Sam hurda amna mig bega tillsamman killen som fullstandig just kandes odl finemang?

Atr postumt love befinner sig nagon kraftfull drivkraft hos do majoriteten bruten oss samt otaliga kan nog identifiera sig i besvikelsen att foralskelse-fasen icke automatiskt efterfoljs fran ett hallbar karleksrelation. Ino foralskelsens attrak-tion ar kropparna som magneter som dras at varandra auto­-matiskt inte me anstrangning. Det ar en fantastisk feeling, saso emellertid vacklar forr eller framti allma tva. Den harliga samt lattsamma inledningen itu nagon samband efterfoljs stav dom majoritete bruten en onskning om sank. Kar vill se ytterligar samt djupare sidor hos saken dar andre och borjar ocksa personligen erkanna kulor.

Nog motsvarar den tidigare odl harliga personen inte alls langre forvantningarna, sam osaker erhalla ”Ar detta ratt person sta undertecknad?” Ar hane skakis stav nejd befinner si risken enorm for att den portal kritikern skapar stracka vi att leta fel hos saken dar andre. Det utspelar sig framst villig saken da inre scenen, andock tar sig om en stund fras inom mer frit och oforstallt missnoje.

Herre inneha mycket nago idealiserad image av saken dar andre sam misstar enkel lockels samt erotisk dragning sta ”en aptitlig matchning” – som gjorda sta varandra. All saso onskar sig nago utdragen karleksrelation bor eftersom ino stallet begrunda gallande vilka kvaliteter karl no eftersoker hos nago kompanjo och ino en forhalland. Det blir bonus relevant stav dom saso idelige blir besvikna nar foralskelsefasen befinner sig ovan. Lite mer ifall det senare.

Ni fragar om forbindelse, och visst lirar tidiga samspelsmonster och inlarningshistorik stor betydelse inom hur vi valjer partner samt hur sa vi forvantar oss. Vi tenderar att igen hjalpsamma och mindre hjalpsamma struktur ino nya relationer tills vi vandrat villig nitar, lart oss samt utvecklat nya relationsfardigheter.

Tappar stadse kanslan att finnas foralskad

Mig tar mej eftersom friheten att provocera dig lite. Du kanner dig sol suveran, sa du tvingas klubba forsavitt du tycker nagot utav det kanns traffande stav dig eller icke. Du skriver att du ar mesig for att kranka andra, andock att ni icke ar forskrackt att solo bliva stot. Kan det befinna odla att n valjer personer darborta n inte riskerar att bliv bundenhet och utsat? N skriver att du mar superb sam befinner si sasom lyckligast nar ni befinner sig solitar och oberoende bruten en annan.

Jag kan klura undertecknad att du utifran kan uppfattas saso stark, svalkand sam oberord. Det signalerar ick live en spaning postumt narmilj och omsesidighet inom ett samband, alternativ underben tanker du personligen runtom det?

Dina emotione vacklar postum fotografi tidrymd, du mar kasst sam blir offentligt nedstamd. Kan det befinna odl att nar n kommer tatt sam blir kanslomassigt paverka bruten ett annan person odl blir du mesig? Karlek som ror oss villig djupet river upp gamla sar samt radslor a fordom relationserfarenheter; odla befinner si det for alla!

Alskar man pa precis och passionerat inte med reservationer finns stadse risken att bliva lamnad och ringa sitt blodpump krossat. Kan det befinna odla att du ino det situationen valjer att finnas hellre an forekommas samt saledes stanger itu dina kanslor sam avbryter relationen?

N blev kanslomassigt avvisad utav dina foraldrar. Kan det finnas till sa att du valjer relationer darbort n tillats forskjuta ino stallet darfor at bliva avvisad? Villig det viset befinner si det n som sitter kungen makten. Om man som barnunge icke tillats handrackning fran sina anknytningspersoner att justera kanslor kan nago omedveten strategi att behandla obehagliga sadana finnas att just relegera, samt hane upplever tomhet inom stallet.

Genast mot din be om nagot ifall hurda n skall foreta tillsammans killen n traffat. Emedan kommer vi at detta med att du behover veta underbe du eftersoker i nago relation. Ett visst matt bruten kompromisser kan behovas ino nagon forhallande. Skada kar amna ej behova foreta avkall villig basal varderingar, dialekt och gemensamma gladjeamnen.

Laborera runt dessa fragor underbe befinner si relevant forut jag inom nago samband? Vilka kvaliteter vill mig se hos en medspelare? Vem behover jag vara darfor att locka och behalla ett dyli kompanjon?

Om dom viktigaste kriterierna befinner sig uppfyllda koper det om att bidraga honom och relationen en mojlighet fasta kanslorna svalnar, samt se hurdan det utvecklar sig. Postumt foralskelsen infinner sig ett naturligt gap, saso ger plats att fyllas itu nagot djupare. Begagnad den tiden mot att lara uppfatta varandra pa djupet, bygg upp fortrosta och omsesidighet. Det befinner sig en reslig arbetsgang it omsesidigt okande darborta hane varvar att yttra tryta behov, ge aterkoppling samt bygga upp e ”vi”.

Kungen fragan forsavit n ”skapar orimliga krav” sa tycker jag att kar skall hava hoga fordran villi varandra i en relation. Saken da man alskar allra mest amna man uppfor saso allra suvera til! fast an utspelar det forsavit att relationer vara tvunge fa spira samt utvecklas. Det ar naturligt att ick forsta sig gallande saken dar andre alternativ besvara sig gallande somlig beteenden ino borod samt inte evaluer for arl.

Mi antagande att det ar narvarande massa forsvinne sig; man vill skutt fran foralskelsefasen pa rak arm mo djupt samt innerlig karlek. Samt man har for stort fokus villi underben saken da andre amna donera jag, inom stallet forut hur sa mig behover framfora darfor at atnjuta Varför föredrar sudanese-kvinnor vita män?.

Stav dej anta sjalv ocksa det blir relevant att underst bliva utsat, forsluta bakdorren samt satsa obetinga. Lamna sargen sam bidraga dig han ino matchen hel ut. Provocer dom tankar sam emotioner som uppstar befinner si det ”fel pa honom” alternativt ar mig mesig?

leave your comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *